Stichting Rozentuin werkt samen met andere instanties en instellingen die tezamen harmonie, respect, gematigdheid, rechtvaardigheid en vrede nastreven in een veranderende wereld die aanpassen aan de nieuwe behoeftes van onze maatschappij. Een van doelen van de stichting is om bruggen te slaan tussen individuen en groepen binnen de samenleving. Wij geloven in het delen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen de Nederlandse samenleving.

Wij leven in het hier en nu. Hier ligt onze taak voor de toekomst: evenwicht vinden tussen onze eigen culturele bagage en de ‘globale village’. Waarin we allemaal elkaars medemens zijn